O dziale

Obsługą studentów w zakresie pomocy materialnej oraz rekrutacji kandydatów na studia zajmuje się Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich.

Zakres działania Działu Rekrutacji i Spraw Studenckich:

  • Koordynuje i prowadzi całokształt spraw związanych z przyznawaniem i wypłatą świadczeń pomocy materialnej dla studentów, w tym również obcokrajowców, asystentów-stażystów i innych.
  • Częściowo opracowuje plan wpływów i wydatków funduszu pomocy materialnej dla studentów.
  • Prowadzi całokształt spraw związanych z przydziałem miejsc w domach studenckich
  • Prowadzi sprawy i dokumentację związaną z ubezpieczeniem zdrowotnym studentów i doktorantów oraz ubezpieczeniem studentów od następstw nieszczęśliwych wypadków (w ramach zawartej umowy).
  • Współpracuje z samorządem studenckim i innymi organizacjami studenckimi.

Kontakt

Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich
ul. Łużycka 24 (Dom Studenta nr 1)
85-096 Bydgoszcz
tel. 52 341 08 32 i wew. 22, 25
e-mail: dsstud@ukw.edu.pl 
czynny poniedziałek-piątek w godz. 9.00-13.00

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich
ul. Łużycka 24, 85-096 Bydgoszcz
NIP: 5542647568