Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich

Ubezpieczenia

Ubezpieczenia Studenckie NNW+OC

Odpowiednik ubezpieczeń uczniowskich realizowanych w szkołach ponadgimnazjalnych.
Samorząd Studencki UKW każdego roku umożliwia każdemu studentowi i pracownikowi zawarcie dobrowolnej umowy z ubezpieczycielem. Polisa ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków oraz polisa Odpowiedzialności Cywilnej działa przez cały rok akademicki i zabezpiecza Was przed nieprzewidzianymi kosztami leczenia i rehabilitacji spowodowanymi sytuacjami losowymi zarówno w trakcie roku akademickiego, jak i na praktykach zawodowych. Bardzo często polisa OC wymagana jest przez instytucje, w których odbywacie praktyki. 

Koordynacją ubezpieczeń zajmuje się Samorząd Studencki UKW, informacje można uzyskać drogą e-mailową: samorzad@ukw.edu.pl lub pod numerem telefonu: 603 993 955.