Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich

Pracownicy Działu Rekrutacji i Spraw Studenckich

Obsługą studentów w zakresie pomocy materialnej oraz rekrutacji kandydatów na studia zajmuje się Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich

Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich,
ul. Łużycka 24 (Dom Studenta nr 1), 85 - 096 Bydgoszcz
tel. 52 320 67 78,
e-mail: dsstud@ukw.edu.pl
czynny pn.-pt. w godz. 9.00-13.00