Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich

Brak możliwości kontaktu telefonicznego

Informujemy, że ze względu na prace remontowe, kontakt z Działem Rekrutacji i Spraw Studenckich jest możliwy tylko drogą mailową. Przywrócenie dostępu do centrali telefonicznej jest planowane w połowie lutego.